Pomoc dla pracowników

W celu monitorowania obiegu koszulki można zastosować kilka funkcji systemu EZD:

  • ustawienie własnych folderów i skopiowanie do nich koszulek. Dzięki temu dokumenty można posegregować tematycznie. Instrukcja stworzenia folderów znajduje się tutaj;

  • ustawienie w danej koszulce powiadomień dotyczących poszczególnym procesów z nią związanych (zaznaczeni pustej kratki przy wybranej opcji). Po wybraniu tej opcji powiadomienia będą się pojawiać w prawym górnym narożniku systemu

  • korzystanie z wyszukiwarki dokumentów i koszulek. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj;