Zarządzenia

Zarządzenie nr 262/2018/2019 Rektora UAM z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UAM przejdź do dokumentu

Załączniki:

  1. Zasady szczegółowe przejdź do dokumentu
  2. Sprawy prowadzone wyłącznie w EZD – według JRWA przejdź do dokumentu
  3. Korespondencja wewnętrzna w EZD przejdź do dokumentu
  4. Wykaz przesyłek i pism niepodlegających skanowaniu ze względu na treść przejdź do dokumentu
  5. Wyłączenia z EZD przejdź do dokumentu

Zarządzenie nr 248/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

  1. Instrukcja kancelaryjna przejdź do dokumentu
  2. Instrukcja archiwalna przejdź do dokumnetu
  3. JRWA przejdź do dokumentu

Zarządzenie nr 249/2017/2018 Rektora UAM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przejdź do dokumentu

Załączniki:

  1. Wykaz symboli
  2. Instrukcja nadawania symboli  przejdź do dokumentu

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast