Ustawienie i anulowanie zastępstwa (od wersji 3.94)

Film instruktażowy dostępny także na kanale

System EZD umożliwia ustawienie zastęp na czas naszej nieobecności. Zaleca się ustawienie stałego zastępstwa np. do końca roku kalendarzowego, aby w razie nagłej nieobecności w pracy, inny pracownik mógł wykonywać za nas czynności w EZD bez podawania mu hasła dostępu.

Nasz zastępca będzie  pracował na naszym koncie „w zastępstwie”, co będzie odpowiednio w systemie odnotowane i widoczne z obiegu dokumentu koszulki.

Krok 1. Wybieramy ze strony głównej ikonę Ustaw zastępców

Krok 2. W polu Wybierz pracownika należy wpisać nazwisko pracownika, który ma nas zastępować.  Po wpisaniu trzech pierwszych liter nazwiska pojawi się lista pracowników. Klikamy na wybrane nazwisko.

Krok 3. W wierszu poniżej wybieramy daty od kiedy do kiedy zastępstwo ma obowiązywać. Po upłynięciu tego terminu, zastępstwo zostanie automatycznie skasowane.

Krok 4. Wypełnione pola potwierdzamy przyciskiem

W widoku na głównej stronie pojawiła się nam informacja o liczbie ustawionych zastępców.

Klikając na napis Sprawdź zastępców pojawi się nam informacja, kogo ustawiliśmy już za zastępce.

Aby anulować ustawionego zastępce wcześniej niż ustalona data należy ponownie kliknąć z poziomu głównego ekranu w pole Ustaw zastępców. Następnie należy kliknąć czerwony  krzyżyk przy nazwisku zastępcy, którego nie chcemy już obarczać tym obowiązkiem.