Odwołane szkolenie z EZD 8 lutego

Szkolenie z obsługi systemu EZD, które miało się odbyć w najbliższy piątek 8 lutego, zostaje odwołane. Spotkanie zostało przeniesione na 14 lutego (czwartek). Miejsce (Morasko) i godziny bez zmian. Osoby zapisane na godzinę 9.00 zapisane są na godzinę 9.00 w dniu 14 lutego. Osoby zapisane wcześniej na 12.00 są przepisane na godzinę 12.00 w dniu 14 lutego.

Jeśli dla kogoś z Państwa termin 14 lutego nie jest odpowiedni, proszę zapoznać się z informacją o wolnych miejscach w pozostałych terminach (http://ezdedu.amu.edu.pl/szkolenia/) i kontakt drogą mailową szkoleniaezd@amu.edu.pl.

Odwołane szkolenie 8 lutego

Szanowni Państwo,

Jesteśmy zmuszone odwołać najbliższe szkolenie z systemu EZD, które miało się odbyć w najbliższy piątek 8 lutego. Spotkanie zostało przeniesione na 14 lutego (czwartek). Miejsce (Morasko) i godziny bez zmian. Osoby zapisane na godzinę 9.00 zapisane są na godzinę 9.00 w dniu 14 lutego. Osoby zapisane wcześniej na 12.00 są przepisane na godzinę 12.00 w dniu 14 lutego.

Jeśli dla kogoś z Państwa termin 14 lutego nie jest odpowiedni, proszę zapoznać się z informacją o wolnych miejscach w pozostałych terminach i kontakt drogą mailową szkoleniaezd@amu.edu.pl. Informacje na stronie: http://ezdedu.amu.edu.pl/szkolenia/

Komunikaty na stronie EZD

W systemie EZD pojawiła się nowa funkcjonalność, na która pragniemy zwrócić Państwa uwagę. Każdy pracownik w swoim panelu będzie miał dostęp do komunikatów umieszczanych przez administratorów systemu. O pojawieniu się nowego komunikatu informować będzie migający punkt w prawym górnym rogu strony oraz liczba pokazująca ilość komunikatów.

Po kliknięciu na powiadomienie, otworzy się strona z tytułem komunikatu. Po kliknięciu wyświetlony zostanie cały komunikat.

Nowa wersja systemu

Zainstalowano nową wersję systemu EZD 3.81.26.26. Nowa wersja zawiera głównie zmiany wizerunkowe widoczne  w panelu ustawień oraz przy przekazywaniu, zwracaniu i udostępnianiu korespondencji. Przycisk potwierdzenia wykonania tych czynności przeniesiony został na lewą stroną.

Niestety chwilowo nie działa włączenie metadanych załączników poprzez wybór menu załącznika, jak pokazano na poniższym zdjęciu

Metadane można natomiast otworzyć używając ikony znajdującej się w wierszu załącznika z szarą lub żółtą gwiazdką . Nad rozwiązaniem problemu podjęliśmy już prace.

Terminy szkoleń

W zakładce szkolenia znajduje się tabela z aktualnymi terminami spotkań oraz liczbą wolnych miejsc.

Zapisy na szkolenia: szkoleniaezd@amu.edu.pl

Każdy odczytany mail jest potwierdzany. Około 4-5 dni przed spotkaniem zapisane osoby otrzymują szczegółowe informacje o miejscu spotkania oraz materiały do wydrukowania.

Odwołane szkolenia 21 grudnia

Szanowni Państwo,

Informuję, że szkolenie z EZD, które zostało zaplanowane na 21 grudnia nie odbędzie.

Nowy termin spotkania to 8 stycznia. Wszystkie osoby, które były wcześniej zapisane na 21 grudnia zostają przepisane na 8 stycznia odpowiednio na godzinę 9.00 lub 12.00. Jeśli ktoś w nowym terminie (8 stycznia) nie może wziąć udziału w szkoleniu, proszę o informację drogą mailową lub telefonicznie 4502 w celu ustalenia nowego terminu.

List Ogólnouniwersytecki

Szanowni Państwo,

Od początku października br. w części jednostek Uniwersytetu działa pilotażowo system elektronicznego zarządzania dokumentacją „EZD PUW”. W pierwszym kwartale 2019 roku system zacznie wspierać obieg korespondencji i spraw już w całym UAM.

W ostatnim czasie zostały wdrożone w Uniwersytecie nowe procedury, w tym:

  • nowa Instrukcja kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
  • nowa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • wykaz symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do stosowania przy oznaczaniu pism i spraw, a także
  • zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UAM.

Niniejszym zobowiązuję wszystkich pracowników, w szczególności tych, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z obiegiem korespondencji i spraw do zapoznania się i stosowania nowych procedur.

Jestem przekonany, że wdrożenie systemu EZD w znaczący sposób usprawni pracę administracji centralnej jak i wydziałowych, a równocześnie umożliwi realizację obietnicy skrócenia do 10 dni terminu na załatwianie spraw na uczelni. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest włączanie do obiegu elektronicznego wszelkiej korespondencji (z wyłączeniem tej oznaczonej „do rąk własnych” bądź opisanej jako „korespondencja prywatna”). Najbliższe miesiące to okres, w którym zaczniemy zastępować obieg papierowy wybranych spraw obiegiem elektronicznym. Oznacza to, że zmniejszać się będzie liczba spraw, które będzie można inicjować bądź prowadzić papierowo. Nowy system pozwoli m.in. jednoznacznie i szybko ustalić stan załatwienia każdej ze spraw, identyfikować „wąskie gardła” w przebiegu procesów i zapewnić dostęp online do całości akt sprawy.

Dostęp do systemu jest możliwy poprzez wpisanie w polu adresu w przeglądarce ezd.amu.edu.pl (dostęp z sieci wewnętrznej UAM oraz dla pracowników funkcyjnych także poprzez „zdalny dostęp”). Dedykowana systemowi strona internetowa, na której znajdują się wskazane powyżej procedury, instrukcje (w tym logowania do systemu), informacje na temat szkoleń, pytania użytkowników i odpowiedzi zespołu merytorycznego, dostępna jest pod adresem https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam zakładka EZD. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zgłaszania się na szkolenia z obsługi systemu (adres mailowy: szkoleniaezd@amu.edu.pl).

Wszelkie pytania dotyczące systemu proszę kierować do p. Lidii Pudliszak – głównego koordynatora systemu EZD w Uniwersytecie lub do koordynatorów systemu na każdym z wydziałów.

 

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor

Szkolenia w grudniu

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z obsługi systemu EZD. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia o godzinie 9.00 oraz 12.00 w Sali komputerowej CI (budynek WNPiD) na Morasku. Chętnych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń drogą mailową szkoleniaezd@amu.edu.pl.

Kolejne spotkania zaplanowane są na 14 i 21 grudnia br.

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast